dimecres, 2 de març de 2016

Gemma

Forma: Fotografia vertical. Una noia amb expressió seria a la cara
Contingut: Serietat, 
Codis objectuals: Tant la roba com el fons son foscos per denotar serietat
Codis gestuals: La cara aporta serietat
Codis de color: (freds/càlids, simbologia): Fotografia en blanc i negre per donarli poca expressivitat
Codis d'il·luminació:(dura/difosa)  Dura
Codis de composició:(vertical, obliqua, corba, etc): vertical
Codis d'angulació de càmera: (horitzontal, picat, contrapicat): horitzontal


Autoretrat


Forma:És una fotografia vertical, a la qual es veu un noi, mirant per la finestra.
Contingut: Pensativitat
Codis objectuals: Les ulleres mostren un aspecte intelectual
Codis gestuals: El fet de estar mirant cap a l'horitzó indica estar summergit en els seus pensaments
Codis de color: (freds/càlids, simbologia) La desuadora blava indica tranquilitat, i els numeros vermells nerviosisme
Codis d'il·luminació:(dura/difosa) dura 
Codis de composició:(vertical, obliqua, corba, etc) vertical
Codis d'angulació de càmera: (horitzontal, picat, contrapicat) una mica picat